BNR mentine dobânda de politica monetara la 5,25%…

bnr2BNR mentine dobânda de politica monetara la 5,25% si ratele rezervelor minime obligatorii.
Consiliul de Administratie al BNR a decis marti sa mentina rata dobânzii de politica monetara la 5,25%, precum si ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) aplicabile pasivelor în lei si valuta ale institutiilor de credit, de 15% pentru moneda nationala si 20% pentru valuta.
Anul 2014 ar putea aduce o relaxare a politicii monetare prin reducerea dobânzii de politica monetara la 4,75% în decembrie 2014. Banca Nationala a României ar putea reduce rezervele minime obligatorii pentru pasivele în lei pâna la 12% si pe cele în valuta pâna la 18,5% în decembrie 2014.
Totodata, CA al BNR a analizat si aprobat raportul trimestrial asupra inflatiei.

One thought on “BNR mentine dobânda de politica monetara la 5,25%…

 1. Viorel Vulpe

  Inflaţia a crescut în luna decembrie 2012, rata anuală de 4,95 la sută plasându-se în afara intervalului de variaţie din jurul ţintei şi peste nivelul de 3,14 la sută înregistrat în decembrie 2011. Rata anuală a inflaţiei pentru finele anului 2012 a fost marginal sub cea mai recentă prognoză a BNR, de 5,1 la sută.

  Rata medie anuală a inflaÅ£iei a continuat însă să scadă, atingând pe ansamblul anului nivelul de 3,33 la sută – minimul ultimilor 23 de ani. Rata anuală a inflaÅ£iei de bază CORE2 ajustată (1) a fost în luna decembrie 2012 de 3,3 la sută, nivel neschimbat pentru a treia lună consecutiv.

  Traiectoria ratei anuale a inflaţiei în partea a doua a anului 2012 reflectă impactul nefavorabil exercitat asupra sa de factori de natura ofertei, aflaţi în afara sferei de influenţă a politicii monetare, în principal creşterea preţurilor interne şi internaţionale ale produselor alimentare şi ajustări ale unor preţuri administrate, pe fundalul unor episoade de volatilitate mai pronunţată a cursului de schimb.

  Magnitudinea efectului nefavorabil exercitat de aceşti factori asupra inflaţiei a fost însă parţial atenuată de persistenţa unui deficit amplu de cerere agregată. Datele statistice arată o cvasistagnare a activităţii economice în 2012 comparativ cu anul precedent pe fundalul scăderii producţiei agricole cauzate de secetă şi al prelungirii recesiunii la nivelul economiilor din zona euro, resimţită la nivelul exporturilor nete româneşti precum şi la cel al producţiei industriale.

  Evoluţiile monetare relevă de asemenea menţinerea în teritoriul negativ a dinamicii anuale reale a împrumuturilor acordate sectorului privat, similar evoluţiilor creditului din zona euro şi din ţările din regiune.

  Conduita prudentă a politicii monetare de-a lungul anului 2012 a vizat ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste prin adecvarea permanentă a instrumentelor de care dispune banca centrală în vederea consolidării perspectivelor de menţinere a ratei anuale a inflaţiei în apropierea ţintei pe termen mediu.

  Aceasta, alături de îmbunătăţirea percepţiei investitorilor asupra economiilor emergente, inclusiv asupra economiei şi pieţei financiare locale, în contextul continuării procesului de consolidare fiscală şi al disipării tensiunilor asociate anului electoral, s-a reflectat favorabil asupra evoluţiei recente a cursului de schimb.

  Îmbunătăţirea sentimentului investitorilor, coroborată cu trecerea la gestiunea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar au determinat şi tendinţa de scădere şi apropiere graduală a ratelor dobânzilor pieţei monetare şi a dobânzilor la titlurile de stat de nivelul dobânzii de politică monetară, întărind transmisia acesteia.
  Potrivit prognozei actualizate, rata anuală a inflaţiei va reveni la limita superioară a intervalului-ţintă la sfârşitul anului 2013, după o accentuare de natură tranzitorie în prima jumatate a anului curent, în principal ca urmare a unor ajustări mai ample ale preţurilor administrate.

  Raportul consemnează totodată menţinerea riscurilor şi incertitudinilor referitoare la evoluţiile mediului extern, în mod special cele asociate caracterului volatil al fluxurilor de capital, dar şi, în plan intern, a celor derivate din persistenţa unor rigidităţi structurale în economia românească, a corelării creşterii salariilor cu cea a productivităţii muncii, precum şi a celor legate de dinamica preţurilor volatile şi administrate.

  Sursa: bancherul.ro

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 1 = 8